Hier kunnen kinderen, kunstenaars en organisaties die met kinderen werken terecht met creatieve uitingen en activiteiten.
Kunstinstellingen op het plein
Wat kunnen ze doen?
Elke kunstinstelling die met kinderen werkt is welkom op het Kinderkunstplein.
Hebben jullie binnenkort een interessante activiteit, mail die dan naar redactie@kinderkunstplein.nl
Jullie kunnen ook  foto’s of filmpjes van activiteiten met en van kinderen mailen. 
Zijn de kinderen jonger dan 13 jaar vraag dan wel  toestemming aan de ouders/verzorgers (zie pleinregels).
De redactie zal, na goedkeuring, de inzending op het Kinderkunstplein plaatsen.