Hier kunnen kinderen, kunstenaars en organisaties die met kinderen werken terecht met creatieve uitingen en activiteiten.
Tentoonstelling, zaal 4
We zijn zeer vereerd dat Sofie van Es de tentoonstelling in Zaal 4 wilde inrichten.
Sofie is 22 jaar en een enthousiaste student van de voltijd opleiding leraar basisschool op de Marnix Academie (pabo) in Utrecht. Sofie is bijna klaar met haar studie.
Deze tentoonstelling is voortgekomen uit het afstudeeronderzoek dat zij als Pabo-student het afgelopen jaar heeft gedaan op de Vrije School De Vijfster in Apeldoorn. Zij was nieuwsgierig naar de verbeelding en creativiteitsontwikkeling binnen het kunstonderwijs op de Vrije School en is met de kinderen van groep 3 en 4 op onderzoek uitgegaan. Met potloden, waskrijt, de vrije schoolse schildertechniek ‘nat-in-nat’ en kosteloos materiaal (houtresten) zijn de kinderen aan de slag gegaan. Hieruit ontstonden de mooiste verhalen. De energie, kracht en creativiteit van de kinderen spatten er tijdens de lessen vanaf en dat is terug te zien in het werk dat Sofie graag in deze zaal met jullie wil delen.
We are very honored that Sofie van Es decided to create an exposition in Room 4.
Sofie is 22 years old and she is studying fulltime to become a teacher at the Marnix Academie in Utrecht. Sofie is almost done with her study and she really enjoyed the program.
This exposition is an outgrowth of Sofie’s thesis research that she did for the last year at the Vrije School de Vijfster in Apeldoorn as part of her studies. She was curious to see the children’s imagination and creativity development within the arts education of the school and she went on an investigation with the children of both the third and the fourth grade. The children worked with pencils, crayons, low-cost materials (such as wood residues), and a “wet-on-wet” technique. From this experiences the most beautiful stories arose. There was a lot of energy, power and creativity during these art classes and that really shows in the beautiful works Sofie decided to share with you in this room.
 
Vrije School de Vijfster, Apeldoorn
KLIK op één van de afbeeldingen om te vergroten!
‘Een aap speelt op de rug van een dolfijn, en geel mag ook meespelen!’ ‘Kijk juf, dit is mijn kuifje!’ Boos Boos
‘Een aap speelt op de rug van een dolfijn, en geel mag ook meespelen!’
Materiaal/techniek: Schilderen met nat-in-nat en kleurpotloden/wascokrijt
Areck, 7 jaar
‘Kijk juf, dit is mijn kuifje!’
Materiaal: Kosteloos materiaal, houtresten
Arthur, 8 jaar
Het kwade zeemonster
Materiaal/techniek: Schilderen met nat-in-nat en kleurpotloden/wascokrijt
Yasin, 8 jaar
Boos
Materiaal: Potloden en wascokrijt
Sinne, 7 jaar
Kwaad Verliefd ‘Je kan goed zien dat ik het ben, want ik heb volle wenkbrauwen’ Het varkentje gaat naar een feestje op de heuvel
Kwaad
Materiaal: Potloden en wascokrijt
Floris, 7 jaar
Verliefd
Materiaal: Potloden en wascokrijt
Joris, 8 jaar
‘Je kan goed zien dat ik het ben, want ik heb volle wenkbrauwen’
Materiaal: Kosteloos materiaal, houtresten
Geert, 8 jaar
‘Het varkentje gaat naar een feestje op de heuvel’
Materiaal/techniek: Schilderen met nat-in-nat en kleurpotloden/wascokrijt
Ferdi, 7 jaar
Een kleurrijk zelfportret Vermoeid Een duik in de zee Een zelfportret met stekeltjeshaar
Een kleurrijk zelfportret
Materiaal: Kosteloos materiaal, houtresten
Roselinde, 7 jaar
Vermoeid
Materiaal: Potloden en wascokrijt
Ties, 9 jaar
Een duik in de zee
Materiaal/techniek: Schilderen met nat-in-nat en kleurpotloden/wascokrijt
Kirst, 8 jaar
Een zelfportret met stekeltjeshaar
Materiaal: Kosteloos materiaal, houtresten
Tijn, 7 jaar
  Een prachtig, krachtig paard Het kwade zeemonster  
  Een prachtig, krachtig paard
Materiaal/techniek: Schilderen met nat-in-nat en kleurpotloden/wascokrijt
Floor, 8 jaar
Boos
Materiaal: Potloden en wascokrijt
Eli, 7 jaar
 
       
SOFIE VAN ES

Afgelopen jaar volgde ik naast mijn stage op de Marnix Academie in Utrecht het profiel Kunst & Cultuur. Beeldend docent Ino de Groot deed mij en mijn medestudenten de ogen openen voor de verbeelding van kinderen tijdens beeldende kunstlessen. We werden uit onze comfortzone van het geven van ‘knutsellessen’ gehaald, waarbij ieder kind vaak hetzelfde ‘werkje’ produceerde. Wij werden uitgedaagd de verbeelding van kinderen te prikkelen. Ino de Groot; ‘Beeldend kunstonderwijs gaat over ervaren, beleven, genieten’. Ik vind dat kinderen hun eigen verhalen mogen vertellen en er moet ruimte zijn voor ieder kind om op eigen wijze antwoord te geven met beeldende middelen. Als juf, die altijd alle touwtjes in handen wilde hebben, had ik hier aan het begin van dit schooljaar grote moeite mee. Maar door de constante stroom van inspiratie en de ervaring van het plezier bij de kinderen wanneer ik hen de ruimte gaf, heb ik uiteindelijk mijn afstudeeronderzoek aan de verbeelding en eigen verhalen van kinderen gewijd. Binnen de uitvoering van mijn onderzoek heb ik gezocht naar een samenkomst van de pedagogiek van het Vrije Schoolonderwijs en mijn nieuwe inzichten binnen verbeeldende kunstlessen.
De kinderen gingen iedere keer weer met enthousiasme en rode wangen aan de slag en hadden al vrij snel door dat zij daadwerkelijk hun eigen verhalen mochten vertellen.
Wat was dat heerlijk! Daarnaast vergrootte het de betrokkenheid van de kinderen onderling. Ze wilden namelijk elkaars verhaal horen. We hebben als groep genoten van elkaars verhalen, grapjes, ontdekkingen en kunstwerken!
Mijn wens is om (eventueel voor een groep of naast een baan in het onderwijs) veel meer te doen met kinderen en kunst. Ik werd erg enthousiast toen ik de tentoonstelling in Zaal 3 zag. Ik ben nu echt een fan van atelier Pishpesh dat Liza Lott onder haar hoede heeft. Dat is geweldig!

Meer info:
vijfster.nl, marnixacademie.nl
SOFIE VAN ES

Next to my internship, I also took courses in Arts & Culture at the Marnix Academie. During his classes, art teacher Ino de Groot opened my eyes to children’s imagination. He took us out of our comfort zone of simply teaching “arts and craft classes”, in which each child often creates the same piece as the other children. Instead, we were challenged to spike the children’s imagination. Ino de Groot: “Arts education is about experiencing, practicing and enjoying”. I think that children should be given the chance to tell their own story by using their own choice of materials. In the beginning this was hard for me, because I used to be a teacher who liked to be in control. However, by giving the children space, I saw how much inspiration the children were giving me while they were thoroughly enjoying themselves. For my thesis research, I examined the interaction of the Waldorf pedagogy with new insights in arts education. Every time, the children started their classes full excitement and soon they learned they were allowed to tell their own stories and that was beautiful to see. In addition, I saw how the children become more involved with each other, since they wanted to hear all the stories. As a group we enjoyed all the tales, jokes, discoveries and art pieces!
My wish is to become more active in the world of children’s art. When I saw Kinderkunstplein’s exposition in Room 3, I was very excited. Now I’m such a fan of Liza Lott’s atelier Pishpesh, it’s amazing!

More info:
vijfster.nl, marnixacademie.nl