Hier kunnen kinderen, kunstenaars en organisaties die met kinderen werken terecht met creatieve uitingen en activiteiten.
Tentoonstelling, zaal 6
Kinderen tekenen voor een goed doel
Het Kinderkunstplein is een platform voor kinderen, kunstenaars en instellingen die creatief met kinderen werken. In ons Kinderkunstmuseum willen we kinderen de gelegenheid geven om een eigen Mini-Tentoonstelling in te richten. Dit keer hebben we in ZAAL 6 aandacht besteed aan Crayola (producent van knutsel – en tekengerei), die een actie voor kinderen georganiseerd heeft, waar wij enthousiast van werden. Aan heel veel werkstukken is veel aandacht besteed. Het was daarom moeilijk voor de redactie om een keuze te maken. Uiteindelijk is het ons gelukt. Bijzonder is dat de kinderen dit keer onder hun werkstuk één zin ter verduidelijking hebben geschreven. Dat is leuk om te lezen. Zie verder voor nog meer informatie onder alle tekeningen. Veel plezier.
Children draw for charity
The Children’s Art Square is a platform for children, artists and organizations who want to work creatively with children. In our Children’s Art Museum we want to give children the opportunity to have their own mini exhibition. This time we used Room 6 to put Crayola (the producer of crafts and drawing) in the spotlight. Crayola has organized an action for children that got us very excited. There was a lot of effort put in the art works. For that reason, it was hard for the editor to make a selection. The children wrote one sentence about their art piece. You can also read more information below all the art works. We hope you enjoy this exhibition.
 
Tekenen voor een betere wereld
KLIK op één van de afbeeldingen om te vergroten!
Cup Cake huisje De Bloem De Boomhut Het Foeshahuis
Cup Cake Huisje
Mijn huis vind ik fijn en veilig omdat er zoveel afleiding en speelgoed is.
Yza, 11 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal

De Bloem
De bloem valt in het gat en iedereen is vrolijk.
Elisa, 6 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal

De Boomhut
Dit is mijn droomhuis.
Jente, 10 jaar
Vrije Basisschool Sterrebeek
Het Foeshahuis
Dit huis heeft een robot, als je iets vraagt zoals  "ik wil een cola" dan staat dat in de koelkast.
Brent, 7 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal
Het Huis met de Speeltuin Mijn Ideale Thuis Het Kleuren Huis Het Luchtkasteel
Het Huis met de Speeltuin
Ik vind het fijn om in de speeltuin te spelen met mijn beste vriendinnetje Laura.
Flint, 4 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal
Mijn Ideale Thuis
Flor, 6 jaar
Freinetschool 't Hinkelpad

Het Kleuren Huis
Dit huis is voor alle arme kinderen.
Saar, 8 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal

Het Luchtkasteel
Ik heb een luchtkasteel getekend want hoog in de wolken zit je lekker veilig. Daar kan immers geen gevaar komen!
Birte, 9 jaar
Freinetschool 't Hinkelpad

Het Spookhuis Thuis Met Mijn Broer Het Veilig Huis Het Veilige Huis
Het Spookhuis
Hier voel je je echt veilig, er zijn lieve spoken die alles voor je doen.
Noor, 8 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal

Thuis Met Mijn Broer
Ik ben thuis met mijn broer en mijn hond. We mogen samen televisie kijken. Dat vind ik leuk!
Jack, 6 jaar
Freinetschool 't Hinkelpad

Het Veilig Huis
Dit huis zal ons beschermen tegen de regen.
Aaron, 4 jaar
Freinetschool 't Hinkelpad
Het Veilige Huis
Het is voor mij een veilige thuis omdat het er gezellig is en er is ook veel familie. Ook een kat en een hond, daar kan je lekker mee knuffelen.
Fien, 11 jaar
Freinetschool 't Hinkelpad
Home Sweet Home Warmte Lief Kleurig Huis De Kamer Met De Katten
Home Sweet Home
Mijn huis vind ik fijn en veilig omdat er zoveel afleiding en speelgoed is.
Mika, 11 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal
Warmte
Een warm en gezllig gezin, daar heeft ieder kind recht op.
Max, 10 jaar
Freinetschool 't Hinkelpad

Lief Kleurig Huis
Vol met kleuren en vrolijkheid.
Mariana, 10 jaar
1e Montessorischool de Wielewaal

De Kamer Met De Katten
Ik heb drie katten getekend zodat je je nooit alleen hoeft te voelen.
Floor, leeftijd onbekend
1e Montessorischool de Wielewaal

Het Amsterdamse Grachtenhuis Huis van Ava Het Oorlogsgebouw Een Droomhuis
Het Amsterdamse Grachtenhuis
Mijn huis heeft een glijbaan, een boom in de tuin en de zon schijnt altijd.
Vela, leeftijd onbekend
1e Montessorischool de Wielewaal

Huis van Ava
Ik vind het fijn om naar de speeltuin te gaan. Vlak bij mijn huis.Samen met mama en papa en oma en opa en de hond Bram.
Ava, leeftijd onbekend
1e Montessorischool de Wielewaal

Het Oorlogsgebouw
Oorlog kan hier nooit komen, dus iedereen is veilig.
Ben, leeftijd onbekend
1e Montessorischool de Wielewaal

Een Droomhuis
Mijn huis heeft een schoorsteen zodat het lekker warm is en een dakterras.
Lars, 5 jaar
VBS Sterrebeek
       
Tekenen voor een betere wereld
Kinderen bedenken oplossingen voor een veiligere thuissituatie.
Crayola heeft onder de titel 'Tekenen voor een betere wereld' een prijsvraag georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Crayola gelooft in de creativiteit van ieder kind en die creativiteit verdient een podium om met deze ideeën iets toe te voegen aan de wereld.
Zo is dus de actie 'Tekenen voor een Betere Wereld' ontstaan. Het geld dat met deze actie is opgehaald, komt ten goede aan de familieversterkende programma’s van Stichting SOS Kinderdorpen. Via deze programma’s ondersteunt de organisatie kwetsbare families door hen te helpen met de zorg en bescherming van hun kinderen. Met de actie 'Tekenen voor een Betere Wereld' worden kwetsbare gezinnen ondersteund in onder andere Ghana, Indonesië, Roemenië en Kenia.
Meedoen was eenvoudig. Elk kind kon een tekening maken over hoe hij/zij denkt dat een veilig thuis eruit ziet. Ze moesten er daarna een foto van maken en die vervolgens uploaden op de website. Alle foto’s zijn te zien op crayolahelpt.nl.
De redactie van het Kinderkunstplein heeft 20 kunstwerken uitgezocht en een plek gegeven in Zaal 6. We hebben rekening gehouden met de leeftijd, de inhoud en de uitwerking. Kijk en geniet.
We danken Crayola hartelijke voor de medewerking.
crayola.nl
soskinderdorpen.nl
Drawing for a better world
Children draw up solutions for a save home environment.
Crayola has organized a contest for children of primary schools entitled 'Drawing for a better world'. Crayola believes in the creativity of children and wants to give them a stage where they can showcase how their ideas will add to our society.
It is for that reason that the contest 'Drawing for a better world' came into being. The money that was raised with this contest has been donated to family-focused empowering programs from Stichting SOS Kinderdorpen. Through these programs the organization supports vulnerable families by helping them providing care and protection for their children. The 'Drawing for a better world' contest has supported vulnerable families in Ghana, Indonesia, Romania and Kenya.
Participating in the contest was simple. Every child that joined was asked to make a drawing of what he or she thought a safe home environment should look like. They were asked to take a picture of the drawing and upload it to the website. A collection of all the drawings can be found on crayolahelpt.nl.
Kinderkunstplein has picked 20 artworks to showcase in Room 6. We took into account age, content and execution. Have a look and enjoy!
We thank Crayola kindly for the collaboration.  
crayola.nl
soskinderdorpen.nl